Baie welkom by die gemeente se webtuiste

Ons is ‘n gemeente van Christus, wat die liefde koster om alleen God se Woord as sy wil vir ons as mens te lees en bestudeer.

Jesus Christus is ons Here wat ons deur sy genade kan ken en hoe langer hoe meer beter wil leer ken.
Ons Here leer ons vanuit sy Bybel. Deur die werking van die Heilige Gees versterk Hy ons geloof en laat Hy ons geloof groei.

Wat ‘n wonderlike genade en seën dat ons Here ons lewe so rig dat ons in geloof in Jesus Christus en liefde tot Hom kan lewe.

Ons as gemeente nooi u om saam met ons die Here vanuit sy liefde vir ons, te aanbid en liefde te hê. Want Hy is waarlik God – die enigste hoop in hierdie lewe.

Groete in Christus
AP Kerk Verwoerdburg

U vind ons waar? Bietjie meer besonderhede oor ons as gemeente se byeenkomste

Die kerkgebou van die AP Kerk Verwoerdburg gebou in Centurion – ‘n munisipale voorstad van Pretoria – op die hoek van Theuns van Niekerk en Estcourt strate – Wierda Park, Centurion.

As jonk en oud vergader ons as gemeente, elke Sondag om 9:00 in die erediens.

Ons hou ook elke jaar spesiale eredienste op die volgende dae en tye:

  • Oujaarsnagdiens – 23:30
  • Goeie Vrydag – 8:30 -Nagmaal
  • Paasfees / Paassondag – 9:00
  • Hemelvaartdiens op Hemelvaartsdag – 19:00
  • Pinsktersondag – 9:00
  • Geloftedag – 8:30
  • Christusfees / Kersdag – 8:00

Ons nooi u uit om ons Kontak skakel met alle vrymoedigheid te gebruik, indien u enige verder vrae het.

Ons is ‘n gemeente van Christus, wat die liefde koster om alleen God se Woord as sy wil vir ons as mens te lees en bestudeer.

Jesus Christus is ons Here wat ons deur sy genade kan ken en hoe langer hoe meer beter wil leer ken.
Ons Here leer ons vanuit sy Bybel. Deur die werking van die Heilige Gees versterk Hy ons geloof en laat Hy ons geloof groei.

Wat ‘n wonderlike genade en seën dat ons Here ons lewe so rig dat ons in geloof in Jesus Christus en liefde tot Hom kan lewe.

Ons as gemeente nooi u om saam met ons die Here vanuit sy liefde vir ons, te aanbid en liefde te hê. Want Hy is waarlik God – die enigste hoop in hierdie lewe.

Groete in Christus
AP Kerk Verwoerdburg

Ons is ‘n gemeente van Christus, wat die liefde koster om alleen God se Woord as sy wil vir ons as mens te lees en bestudeer.

Jesus Christus is ons Here wat ons deur sy genade kan ken en hoe langer hoe meer beter wil leer ken.
Ons Here leer ons vanuit sy Bybel. Deur die werking van die Heilige Gees versterk Hy ons geloof en laat Hy ons geloof groei.

Wat ‘n wonderlike genade en seën dat ons Here ons lewe so rig dat ons in geloof in Jesus Christus en liefde tot Hom kan lewe.

Ons as gemeente nooi u om saam met ons die Here vanuit sy liefde vir ons, te aanbid en liefde te hê. Want Hy is waarlik God – die enigste hoop in hierdie lewe.

Groete in Christus
AP Kerk Verwoerdburg